Keresés

Partnereink

wacs
csintex
baba
turizmus trend
ave
hungarospa


Hírek

II. Schnitta Sámuel kecskeméti regionális verseny tapasztalatai és beszámolója

II. Schnitta Sámuel kecskeméti regionális verseny tapasztalatai és beszámolója


BESZÁMOLÓ és TAPASZTALAT

a II. Schnitta Sámuel Országos Tanuló Verseny lezajlott kecskeméti regionális döntőről 

Schnitta Sámuel emlékverseny Kecskeméten

 

 

A csodálatos szépségű Kecskemét város Széchenyi István Szakképző Iskolája adott otthont a vendéglátással foglalkozó szakiskolák tanulóversenyén részt vevők dél-magyarországi országos elődöntőjének.

A régió elnökei Garaczi János és Horváth János, továbbá a szakiskola igazgatója, Mester László és kollégái és természetesen az iskola tanulói példaértékű vendéglátásról tettek tanúbizonyságot, mikor egynapi döntés alatt vállalták a verseny lebonyolítását a mai profitorientált világban. A többi régió szakiskoláinak három szakmát képviselő versenyzői szívélyes ellátásban részesültek. A támogatók és a társszakemberek mindent elkövettek, hogy a fiatal szakemberjelöltek és a szakma képviselői, kísérő tanárai, a versenyt megtisztelő MNGSZ vezetői, generációktól függetlenül részt vettek, hogy a verseny névadójáról, szellemiségéről, munkásságáról, szakmaszeretetéről, a tanulókkal való kapcsolatáról szóló verseny részesei lehessenek. A házigazdák és az országos szaktekintélyű zsűri tagjai megemlékeztek nemrég eltávozott Schnitta Sámuel díjas Wágner Róbert régióelnökről, aki mindannyiunk példaképe, szakmaisága és szakmaszeretete most is áthatja a versenyt, segíti munkánkat, hiszen itt él közöttünk.

 

 

img-1954-resize_20130306114830_60.JPG

 

 

A szakiskolában igazi készülődés folyt. A kísérők és a fegyelmezett diákok a házigazdák irányításával megtekintették a verseny helyszínét, és ismerkedtek a minden igényt kielégítő, jól felszerelt tankonyhával, tanétteremmel, cukrászüzemmel, a modern gépekkel, eszközökkel, számítógépteremmel. Közben minden adminisztrációs feladatot a felelősök gondosan elvégeztek.

A zsűri tagjai a régióvezetővel együtt még egyszer áttekintették a versenyfeladatokat, a forgatókönyvet, melyet a Schnitta Sámuel bizottság szakmai igazgatója, Vantal Gábor úr dolgozott ki. Az iskola díszterme zsúfolásig megtelt izgatott, jókedvű fiatalokkal és kísérőikkel.

Mester László igazgató megnyitójában köszöntötte a régió elöljáróit, a versenyre érkező vendégeket, a zsűritagokat, szakiskolák vezetőit és tanulóit. Megköszönte, hogy Kecskemét városa adhat otthont az ország legszínvonalasabb versenyének, a Schnitta Sámuel Emlékverseny elődöntőjének.

Ezután Horváth János Schnitta Sámuel díjas régióelnök köszöntötte a verseny résztvevőit, vendégeit, kísérőit, versenyzőit és bemutatta a szakmai zsűri tagjait.

Mák Kornél alpolgármester úr is megtisztelte jelenlétével a szakmai versenyt. Megnyitójában kiemelte, hogy fontosnak találja a szakiskolák minőségi oktatását, a tanulók tudásának és versenyképességeinek megmérettetését és motiválja a diákok munkáját, a versenyfeladatok szakmai színvonalát.

Majd Zsiga István Schnitta díjas éttermi mester, a MÉK-E Bizottság titkára, a zsűri elnöke köszöntötte a város vezetőit, a vendégeket, kísérőket és a versenyzőket. Röviden méltatta Schnitta Sámuel szakmai életútját, szellemiségét, munkásságát, oktatási tevékenységét. Babits Mihályt idézte: „Múlt nélkül nincs jövő. Mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.”

Szólt arról, hogy elődeink, mestereink, a verseny névadója, szellemisége, méltó, jó hangulatú, színvonalas, szakmai ismeretekben és élményekben gazdag versenyt kívánt. Majd felhívta a figyelmet a vendégek szeretetének és megbecsülésének, a kapcsolatok, a csapatmunka összhangjának fontosságára.

A zsűri összehívta a megnyitó után a csapatokat és megkérte a fiatalokat, hogy itt minden eszköz és lehetőség biztosítva van, érezzék otthon magukat. Szeretnék, ha mosolygós, felszabadult fiatal versenyzőket látnának ugyanúgy, mint saját iskolájukban. A mai nap mindenki az ő munkájukat szeretné értékelni, segíteni. Itt minden a vendégről, a tudásról, a szakmaiságról szól.

 

 

img-1955-resize_20130306114830_82.JPG

 

 

A versenyzőknek szigorú forgatókönyv alapján, szervezetten, meghatározott időre kellett elvégezni a feladatokat. A csapatokat a zsűritagok tájékoztatták a verseny menetéről, a megfelelő feladatok betartásáról, a nyersanyagkosár tartalmának helyes felhasználásáról, majd a csapatok szervezetten, átgondolva hozzáláttak a feladathoz. A két szakácsnak több fogásos menüt kellett meghatározott időre elkészíteni.

A cukrászok kreatív tányérdesszertet készítettek. A legfontosabb szempont a higiéniai követelmények mellett a jól szervezett munka, az alapanyagok megfelelő felhasználása, ismerve az új technológiai eljárásokat, figyelembe véve az egészséges és korszerű táplálkozási szokásokat és új trendeket.

A jó megjelenésű és minden egyéni felszereléssel rendelkező felszolgálók munkája a feladatok ismertetése után szintén meghatározott időre, szervezetten kezdődött. Mindenkinek 5 fogásos ételsort (menüt) kellett összeállítani.

 

 

img-1699-resize_20130306114830_49.JPG

 

 

Minden csapatnak meghatározott alkalomra menükártyát kellett kidolgoznia - megfelelő színvonalú italsor ajánlással, a tartalmi és formai elemek betartásával. A számítógéppel megszerkesztett menükártya elkészítése után az eszközök előkészítse, majd a díszasztal terítése következett.

Az értékelés az MNGSZ Schnitta Sámuel MÉK-E Bizottság egységes zsűrizési szempontjai alapján elfogadott módon történt. Az első feladat eszközfelismerési gyakorlat volt. Majd a következő az intelligencia totó kitöltésével folytatódott, amit a zsűri figyelmesen követett.

A szakácsok által elkészített ételsorhoz az asztal terítése, az ételekhez italajánlat és a menükártya szerkesztése, kidolgozása következett. Majd a szervizasztal előkészítése, az étel felszolgáláshoz használatos eszközök előkészítése volt a feladat.

A pincérek gyakorlati feladata a meghívott vendégek fogadásával, ültetésével kezdődött, majd az italsor ajánlása és az ételsor felszolgálása következett, és a vendég előtti műveletekkel folytatódott. A folyamatos munkaszervezés és a vendégekkel való kapcsolattartás volt a legfontosabb szempont, az elméleti tudás gyakorlati megvalósítása. A fiatal versenyzők felszabadultan bizonyították, hogy itt minden a jól megbecsült vendég igényeiről szóljon. Látható volt a felkészítők és diákok igényes szakmai munkája, szakmai elkötelezettsége.

 

 

img-1716-resize_20130306114830_66.JPG

 

 

A cukrász és szakács zsűri tagjai, akik szigorú de következetes, az MNGSZ országos és nemzetközi hírű szakemberei, mindannyian külön az egységes, elfogadott pontozólap alapján, részletesen, szinte közel azonos módon függetlenül értékeltek. Öröm volt látni a szorgos, láthatóan jó hozzáállású, szakmájukat szerető, de néha bizonytalan versenyzőket. Az elméleti tudást nem minden esetben sikerült hibátlanul átültetni a gyakorlatba, de van még idő a döntőig, vagy az év végi vizsgáig. Bár most komoly versenyen vannak, az igazi megmérettetést az életben a munkahely jelenti. A zsűri tagjai a verseny végén részletesen, segítő szándékkal értékelték a gyakorlati munkát, és felhívták a figyelmet a hiányosságokra. Voltak csodálatos teljesítések, amit külön kiemeltek, több helyen lehet még majd javítani és a tanultakat kiegészíteni. A feladatokat összességében jól teljesítették a tanulók. Kiváló volt az intelligencia feladatlap kitöltése, az eszközismereten még kell egy kicsit javítani. A felszolgálók a menükártya készítésében és italajánlatban még nem teljesen felkészültek, a borvidékek, bortermelők és az ajánlott borok sajnos több helyen hibásak, pontatlanok voltak. A vendégekkel való kapcsolattartás, az élőmunka, a vendég előtti művelet kiegyensúlyozottnak, jónak mondható, az eszközhasználat és a szervizeszközök előkészítése, a munkaszervezés még finomításra szorul, de az igyekezet dicséretes volt.


 

img-1957-resize_20130306114830_17.JPG

 

 

A zsűri részéről a pontok összeolvasása következett. Nem gondoltuk volna, hogy a szakácsok, a cukrász és a felszolgálók pontszáma között néhány helyen nagy különbség volt, de az összesítésnél csekély ponteltérés jelentkezett. A tanulók és a kísérők elfogadták a zsűri értékelését, bírálatát, megköszönték a tanácsait.


A dél-alföldi régióból az Országos Schnitta Sámuel döntőbe továbbjutott

a Széchenyi István Szakképző Iskola Kecskemétről,

 

a dél-dunántúli régióból a Krúdy Gyula Szakközépiskola Siófokról.

 

A legjobb szakács ételek elkészítőit, a kaposvári Széchenyi István Szakképző Iskola versenyzőit Várhelyi Miklós Venesz díjas mesterszakács és Prykril József Venesz díjas mesterszakács a szakács zsűri tagjai különdíjban részesítették. Gratuláltak a versenyzőknek és a felkészítő tanároknak.

 

A legjobb cukrászmunka a békéscsabai Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagiskola 1. sz. csapata által készített tányérdesszert volt, melyet Vigh Maya Venesz díjas mestercukrász és Erdős Hanna mestercukrász a cukrász zsűri tagjai különdíjjal jutalmazott.

Ónodi Ferenc Schnitta díjas éttermi mester külön kiemelte a csapatmunka fontosságát, megfelelő összhangját, amin még javítani kell, hiszen a minőségi vendéglátás sikerességében ez a legfontosabb feladat.

A zsűri elnöke megköszönte a csapatok részvételét, gratulált a versenyzőknek és a felkészítő tanároknak. Megköszönte a házigazdák kiváló munkaszervezést, a verseny zökkenőmentes lebonyolítását, valamint a zsűri tagjainak lelkiismeretes, kiváló szakmai értékelését és gyakorlati tanácsait.

 


Kedves Oktató és Gyakorlati Szakemberek!

 

Jó szakmai példát csak az őszinte és természetes szókimondó emberek mutatnak. A zsűri tagjainak személyes szakmai véleménye a verseny végén jobbító szándékú javaslatai a következők:

  • Az iskolai oktatási és munkahelyi vezetők, gyakorlati oktatók folyamatos kapcsolata a központi tematika alapján.
  • Az iskolai diákszekciók és az MNGSZ rendezvényeinek közös szervezett munkája és színvonalas lebonyolítása.
  • A gyakorlai és oktatási szakemberek még hatékonyabb együttműködése
  • Az MNGSz és a Szakiskolák szorosabb kapcsolata, együttműködése
  • Mesterképzések indítása, tréningek tartása az Éttermi Mesterbizottság és a Schnitta Sámuel MÉK-E Bizottság és Egyesület bevonásával.
  • Az MNGSZ szakmai honlap folyamatos követése, szakfolyóiratok, szakkönyvek használatával
  • Az információ folyamatos áramlása a mai kornak megfelelő eszközök felhasználásával.
Legyünk büszkék arra, hogy a kiváló magyar szakembereket szeretik és elismerik a világban. Kreatív, vállalkozó szellemű, szakmájukat szerető, idegen nyelveket beszélő fiatalok biztos megállják majd helyüket az életben.

Az eredményhirdetés és a záróünnepség szívélyes és emlékezetes volt. A vendégek vastapssal köszönték meg a verseny résztvevőinek, diákjainak, felkészítőinek és a rendezvény szervezőinek kiváló, színvonalas, jó hangulatú verseny lebonyolítását. Sok tapasztalattal gazdagodva, elégedetten és szép emlékekkel távoztak a résztvevők.

 

Zsiga István

Schnitta díjas éttermi mester

Az MNGSZ Éttermi Mesterbizottság elnökségének tagja

Schnitta Sámuel MÉK-E Bizottság titkára

 

 

img-1959-resize_20130306114830_80.JPG